Vakantieproject Zef Forges

Maandag 2/8 /2010 We knutselen uit isolatieschuim een paar boten, bouwen een dam in de Lienne en Zef speelt de hele dag buiten. Even valt het woord computer, maar als daar niet op in gegaan wordt, gaat het over. We spreken af dat we elke avond naar de cinema gaan. Een...

Uw kinderen…

Uw kinderen zijn uw kinderen niet,maar de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelve. Gij brengt hen ter wereld, maar gij ziet niet hun oorsprong.En ofschoon ze bij u zijn, behoren ze u niet toe. Ge moogt hun uw liefde geven, maar niet uw...

De tuinman en de dood

Een Perzisch edelman: Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, Mijn woning in: Oh Heer, een ogenblik! Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, Maar zag nog juist de...

Tussen Wijsheid en Hoop

Tussen Wijsheid en Hoop  28/4/2003   Paul Dielemans De uil zat op de tak van de dikke oude eik, diep in het donkere bos op de plek waar hij eigenlijk altijd zat, zonder dat hij wist waarom; hij voelde zich daar gewoon thuis. Hij zat na te...