Anders Zijn

‘Gek is iemand die in zijn eigen wereld leeft… mensen die anders zijn dan anderen.’ ‘Je zult wel eens van Einstein gehoord hebben, die beweerde dat tijd en ruimte niet bestonden, dat ze één waren. Of Columbus, die volhield dat er aan de...

Uw kinderen…

Uw kinderen zijn uw kinderen niet,maar de zonen en dochters van ‘s levens hunkering naar zichzelve. Gij brengt hen ter wereld, maar gij ziet niet hun oorsprong.En ofschoon ze bij u zijn, behoren ze u niet toe. Ge moogt hun uw liefde geven, maar niet uw...

De tuinman en de dood

Een Perzisch edelman: Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, Mijn woning in: Oh Heer, een ogenblik! Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, Maar zag nog juist de...

Tussen Wijsheid en Hoop

Tussen Wijsheid en Hoop  28/4/2003   Paul Dielemans De uil zat op de tak van de dikke oude eik, diep in het donkere bos op de plek waar hij eigenlijk altijd zat, zonder dat hij wist waarom; hij voelde zich daar gewoon thuis. Hij zat na te...

Eilanden en Vrouwen bestaan niet…

De koning onderwees zijn zoon zelf. Elke les besloot de koning met de raad: ‘Jongen onthoudt goed dat eilanden en vrouwen niet bestaan.’ Op een dag kreeg de jongen een paard. Hij reed er mee door het koninkrijk. Na een lange tocht kwam hij bij de zee. Er...