Een Perzisch edelman:

Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,

Mijn woning in: Oh Heer, een ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!

Vanmiddag -Lang reeds was hij heengespoed-

Heb ik in ’t cederpark de Dood ontmoet.

Waarom, zoo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,

Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?

Glimlachend antwoordt hij: Geen dreiging was ’t,

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ik hem ’s morgens hier nog stil aan ’t werk vond staan,

Die ’s avonds halen moest in Ispahaan.

P.N. van Eyck