“De enige manier waarop je je huwelijk kunt redden,

is door voorbereid en in staat te zijn het te ontbinden”

“wanneer één van de echtelieden in therapie vorderingen maakt,

is het evenwicht in de relatie zoek

en wil het huwelijk standhouden, dan moet de andere partner ook veranderen”